COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerinin Toplantı ve Sürelerinin Durdurulması

Yazar

Adar Uçar

Adar Uçar

Avukat Sayfa
tüketici hakem heyeti

Genel Açıklamalar

Dünya genelinde ve ülkemizde etkisini her geçen gün artıran Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım önlemler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda daha evvel yargılama faaliyetlerinin önemli bir bölümü ve buna ilişkin süreler durdurulmuş ve icra takip işlemleri hakkında da durdurma kararı verilmiştir. Bu husustaki 26 Mart 2020 tarihli yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”), 10 Nisan 2020 tarih ve 31095 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile, tüketici hakem heyetlerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine Geçici Madde 3 eklenmiştir.

 

Tüketici Hakem Heyetleri: Tanım ve Görevi

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Bu heyetlerin görevli olduğu haller, uyuşmazlığın konusu değerin miktarına göre belirlenmektedir. Uyuşmazlıklara ilişkin parasal sınırlar her sene değişmekle birlikte, içerisinde bulunduğumuz 2020 senesi için parasal sınırlar şu şekildedir:

Uyuşmazlık Tutarı-Parasal Sınır

Görev

<6.920,00.-TL

 

İlçe Tüketici Hakem Heyetleri

 

(Büyükşehir Statüsündeki İllerde) 6.920,00.-TL ile 10.390,00.-TL arasında

 

İl Tüketici Hakem Heyetleri

 

(Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllerin Merkezlerinde) <10.390,00.-TL

 

İl Tüketici Hakem Heyetleri

 

(Büyükşehir Statüsünde Olmayan İllere Bağlı İlçelerde) 6.920,00.-TL ile 10.390,00.-TL arasında

 

İl Tüketici Hakem Heyetleri

 

 

>10.390,00.-TL Tüketici Mahkemeleri/ (yoksa) Asliye Hukuk Mahkemeleri

COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Yönetmelikle birlikte Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğine eklenen Geçici Madde 3’e göre, özetlemek gerekirse, tüketici hakem heyetlerinin toplantıları ve hakem heyetleri nezdinde görülen uyuşmazlıklara ilişkin süreler durdurulmuştur.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin, tüketici hakem heyetlerinin toplanma zamanı ve yerini düzenleyen 13. maddesine göre, heyet ayda ikiden az olmamak üzere, ihtiyaç duyulduğunda başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilmektedir. Yönetmelikle getirilen Geçici Madde 3’e göre, bu toplantılar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 10 Nisan 2020 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) durdurulmuştur.

Benzer şekilde, heyetin taraflara bilgi ve belgelerin sunulması için Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 12. maddesi uyarınca vermiş olduğu süreler (en fazla 30 gün), Madde 21 uyarınca bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler ile Madde 25/1 ve Madde 27/2 uyarınca heyet kararlarının ve düzeltme kararlarının taraflara tebliği için öngörülen 10 iş günü süre, 13 Mart 2020 tarihi (bu tarih dahil) ile 30 Nisan 2020 tarihleri (bu tarih dahil) arasında durdurulmuştur.

Durmanın Sona Ermesi

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği m. 12, 21, 25/1 ve 27/2’de düzenlenen süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Bilgi ve belgelerin sunulması için verilen sürelerin bitimine durma süresinin başladığı tarih itibariyle 15 gün ve daha az süre kalmış ise, bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır.

Yürürlük

Yönetmelik, yayım tarihi olan 10 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Avukatlık büromuzun Tüketici Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

Av. Adar UÇAR

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal