skip to Main Content

Ahmet UÇAR
Avukat

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 senesinde mezun olan Av. Ahmet UÇAR, Ankara Barosu’na bağlı olarak stajını tamamlamasının ardından Uçar Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve serbest avukatlığa başlamıştır. 1991 ile 2010 seneleri arasında Ankara Barosu’nda mesleki çalışmalara katıldığı gibi, baro dışında faaliyet gösteren hukuk derneklerinde de faaliyetlerde bulunmuştur. Meslek yaşamının başında daha yoğun olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Ceza Hukuku alanında avukatlık ve bilirkişilik yapmış olup, halihazırda yoğun olarak Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Gümrük Mevzuatı ve İdare-Vergi Hukuku özelinde hukukun birçok alanında çalışmalar yürütmektedir.

Adar UÇAR
Avukat

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Yüksek Şeref Derecesi (Magna Cum Laude) ile bitiren Av. Adar UÇAR, lise öğrenimini International Baccalaureate müfredatı kapsamında burslu tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü’nde sırasıyla Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku ve Blockchain üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Öğrencilik döneminde GazeteBilkent’te köşe yazarlığı yapmış ve Sine Qua Non hukuk dergisinde Rekabet Kurumu’nun Booking.com Kararı üzerinde bir makale yazmış ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz ile istinaf sistemi hakkında bir röportaj gerçekleştirmiştir. Son olarak Türkiye’de Blockchain ve Kripto Paralar üzerine bir makale kaleme almıştır.

Cemre Belçim GÖLBAŞI
Stajyer Avukat

Stj. Av. Cemre Belçim GÖLBAŞI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 09.09.2019 tarihinde mezun olmuştur. 22.10.2019 tarihinde yasal stajına Ankara Barosu’nda başlamış olup, Uçar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nda stajına devam etmektedir. Eğitim hayatı devam ederken hukuk dergilerinde özellikle İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi alanlarında yazıları yayımlanmış ve bildirilerini sunduğu TBB Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu’nda, 8. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi’nde konuşmacı olarak yer almıştır.

Damla KIZIL
Stajyer Avukat
Stj. Av. Damla Kızıl Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2 Temmuz 2020 tarihinde mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Eylül 2020 tarihinde Ankara Barosu’nda avukatlık stajına başlamıştır. Beş yılı aşkın süredir yarı profesyonel olarak Latin dansları ile uğraşmaktadır. Eğitim hayatı sırasında Bilkent Üniversitesi’nin düzenlendiği Hukuk Öğrencileri Forumu etkinliklerine katılmıştır.

Işınsu AKDURUCAK
Stajyer Avukat
Stj. Av. Işınsu Akdurucak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası Girişimcilik bölümünü 2018 yılında birincilikle bitirmiştir. 2016 yılında başladığı Hukuk Fakültesi Çift Anadal Programından Eylül 2020’de mezun olmuş ve avukatlık stajına Uçar Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nda başlamıştır. Eğitim hayatı sürerken okul bünyesinde kurulan çeşitli ekonomi ve hukuk topluluklarında yer almıştır.