Aile ve Kişiler Hukuku

Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini konu alan hukuk dalı olan Aile Hukuku alanında özellikle aşağıda yer alan alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz:

  • Yurtdışı Evlilikleri
  • Evlilik sözleşmesi
  • Anlaşmalı Boşanma Davaları
  • Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Evlilikte Mal Varlığının Tespiti-Değiştirilmesi-Tasfiyesi Davaları
  • Nafaka
  • Velayet

Hak öznesi olan gerçek ve tüzel kişilerin;

  • Vasi-Kayyım Atanması,
  • Ad-Soy Ad Değişikliği,
  • Nesep Davaları,

gibi Kişiler Hukukuna özgü konularda hukuki danışmanlık ve bu husustaki uyuşmazlıklarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.