Fesih Yasağı ve İşverenin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Süreleri Uzatıldı

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

covid

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun  22/04/2020 tarihinde yayınlanan geçici 10uncu madde düzenlemesinde, bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle İş Kanununun 25inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenlenmiştir.

İlgili düzenleme 3 aylık süreyi geçmemek üzere fesih yasağı süresi içerisinde işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceğini ve bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceğini de içermektedir. Aksi takdirde madde hükmüne aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, aleyhine sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır.

 Kararı almaya yetkili makam Cumhurbaşkanı olmakla birlikte, maddede belirtilen süreleri en fazla altı aya kadar uzatma takdiri Cumhurbaşkanına bırakılmıştır. Kanun ile tanınan bu olanağa tanınan süre, iki aylık süreler halinde azami üç defa olmak üzere uzatılabilecektir.

4 Eylül 2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici 10’uncu maddenin yukarıdaki fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına maddenin 4. fıkrası gereği karar verilmiştir.

Bu uzatım neticesinde, işverenin fesih yasağı ve ücretsiz izne çıkarma hakkı bakımından bitiş tarihi 17 Kasım 2020 olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Avukatlık büromuzun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

Stj. Av. Damla KIZIL

Stj. Av. Işınsu AKDURUCAK

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal