COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Yazar

Adar Uçar

Adar Uçar

Avukat Sayfa

Genel Açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen 2020/5 sayılı, 1 Nisan 2020 tarihli ve “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge (“Genelge”), 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge ile, özetlemek gerekirse, Türkiye’de ve dünyada etkisini her geçen gün artıran COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) salgını neticesinde etkilenen kamu ihale sözleşmeleri bakımından sözleşmenin feshi ve süre uzatımı imkânı düzenlenmiştir.

Genelge ile Getirilen Yenilik

Söz konusu Genelgeye göre, Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) (istisnaları dahil) ile Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yüklenici tarafından yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale gelmesi halinde sözleşmenin feshi veya süresinin uzatılması imkânı tanınmıştır.

Başvuru Usulü

Yukarıda açıklanan durumun gerçekleşmesi halinde yüklenici tarafından bu durum belgelenecek ve sözleşmenin tarafı olan idareye başvuru yapılacaktır.

İdarece Yapılacak Değerlendirme

İdareye yapılan başvurular, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun (“KİSK”) “Mücbir Sebep” başlıklı 10. maddesi ve mevzuatta bulunan mücbir sebebe ilişkin diğer hükümler uyarınca değerlendirilecektir.

Sözleşmenin tarafı olan idare tarafından, karar alınmadan önce mutlaka Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki değerlendirmesi alınacaktır.

İdare tarafından yapılacak değerlendirmede aşağıda yer alan şartların birlikte sağlanması halinde, idare tarafından süre uzatımı verilmesi veya sözleşmenin feshi kararları verilebilecektir:

  • Ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
  • Ortaya çıkan durumun yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması,
  • Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi.

Değerlendirme

Genelge ile, COVID-19 salgınının, daha evvel KİSK m. 10/1-c’de yer alan “Genel salgın hastalık” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği bakımından ortaya çıkabilecek tereddütler giderilmiştir. Buna ek olarak, Genelgede yer alan mücbir sebep haline ilişkin usul bölümünde de KİSK m. 10/2’de yer alan usulün tekrar edilmiş olduğu da dikkat çekmiştir.

Bu kapsamda Genelgenin düzenleyici değil açıklayıcı ve yorumlayıcı nitelikte olduğunu söylemek mümkündür.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen 2020/5 sayılı, 1 Nisan 2020 tarihli ve “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Avukatlık büromuzun İdare ve Vergi Hukuku , İnşaat ve Altyapı Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

Av. Adar UÇAR

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal