İcra daireleri nezdinde para ile ölçülebilen alacaklara ilişkin sulh yoluyla borç tasfiyesi görüşmelerinin yürütülmesi, takiplerin açılması ve sürdürülmesi konusunda müvekkillerimize güvenilir ve hızlı bir şekilde tahsilat yapma olanağı sağlamaktayız. İcra ve iflas takiplerine ilişkin müvekkillerimizin itirazın kaldırılması, itirazın iptali, istihkak, menfi tespit ve tasarrufun iptali gibi bağlantılı davalarında taraf avukatı olarak müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Hukukumuzda iflas erteleme kurumunun kaldırılması sonucunda daha aktif olarak kullanılan, hem gerçek ve tüzel kişiler ve tacirler için finansal yeniden yapılandırma süreci olan konkordato alanında müvekkillerimize danışmanlık hizmeti vermekteyiz.