İdare ve Vergi Hukuku

Kamu idarelerinin, kaynağını Anayasa ve yasal düzenlemelerden alan eylem ve işlemlerinin gerçek ve tüzel kişilere yansıması sonucunda meydana gelen hukuki ve cezai sonuçlar İdare Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. Kamu idarelerinin işlemlerinden doğan sonuçlarla ilgili uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdare Hukuku’nun özel disiplini niteliğinde olan Vergi Hukuku alanında da aynı şekilde, başta vergi daireleri olmak üzere diğer kamu idarelerinin Vergi Hukuku’na ilişkin yaptıkları işlemlere ilişkin müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İdare ve Vergi Hukuku alanlarında hizmetlerimiz ağırlıklı olarak aşağıda yer alan alanlarda yoğunlaşmaktadır:

  • Vergi dairelerince yapılan tahakkuklar ile uygulanan idari para cezalarının iptali,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’nun idari para cezalarının iptali ve kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
  • Gümrük idarelerince uygulanan ek tahakkuk, idari para cezaları ile mülkiyetin kamuya geçirilmesine dair kararların iptali ve idare nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
  • Kamu İhale Kurumu(KİK)’nun verdiği yasaklama kararlarının ve idari cezaların iptali ile kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
  • Enerji ve madencilik alanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından uygulanan idari para cezaları ve lisans talepleri, bu taleplerin reddi işlemlerinin iptali,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen idari para cezalarının iptali ve kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi.