İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar İş Hukuku alanlarından bireysel iş hukuku başta olmak üzere yoğun çalışmalar yapılmış, bunun yanında toplu iş hukukuyla ilgili de faaliyetler sürdürülmüştür. Önceki süreçte 1475 sayılı İş Kanunu’ndan başlayarak, 4857 sayılı yeni İş Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklarda da işçi ve işveren avukatlığı yapılmış ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Basın İş Hukuku gibi daha özel alanlarda da hizmet veren büromuz özellikle 1991 yılından bugüne yurtdışında (Libya, Suudi Arabistan, Rusya, KKTC, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kazakistan, Tanzanya ve diğer ülkelerde) faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin bünyelerinde çalışan işçilerin İş Hukuku’ndan doğan hak ve alacaklarının tahsili, Sosyal Güvenlik Hukuku’nu ilgilendiren hizmetlerinin tespiti başta olmak üzere hizmet intibaklarının sağlanması konularında da yoğun çalışmalar sürdürmüştür. Büromuzun kurucu avukatlarının bu alanlara ilişkin bilirkişilik faaliyetleri de bulunmaktadır.

İş Hukuku’ndan doğan sözleşmelerin tanzimi, takibi, feshi ve buna bağlı alacak ve tazminat davalarının takibinin yanında Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından yurt içi ve yurtdışındaki çalışmalardan doğan hizmetlerin tespiti, hizmet borçlanması, hizmet ihya işlemlerinin yapılması, mükerrer hizmet bildirimlerinin iptali gibi alanlarda yoğun bir şekilde, yıllar içindeki tecrübemizle, çalışmalar sürdürmekteyiz.