İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Uzatıldı

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

nakdi ücret desteği

COVID-19’un dünyamızda yaratmış olduğu değişimlerin iş yaşamındaki yansımalarını bir nebze de olsa dengeleyebilmek amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici Madde 10 kapsamında işverenin iş sözleşmesini fesih yasağı ve ücretsiz izin sürelerine dair birtakım yenilikler getirilmiştir.

İşverenin işçisini fesih yasağına dair, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici Madde 10/1 kapsamında “..her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 16/04/2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez.” şeklinde bir düzenleme getirilmiştir.

Aynı şekilde ücretsiz izin süreleri de yine aynı maddenin 2. fıkrasında “…16/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Her iki fıkrada yapılmış olan her iki düzenleme için de öngörülmüş olan sürelerin Cumhurbaşkanlığınca 09/03/2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 3592 sayılı Karar ile 17/05/2021 tarihine kadar olacak şekilde yani 2 ay süreyle daha uzatılması yönünde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda nakdi ücret desteği uygulaması ile iş akitlerinin işverence feshedilmesine ilişkin yasak 17/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu düzenlemenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Avukatlık büromuzun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

Stj. Av. Âlâ Nur ALTUNTAŞ

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal