CB KARARNAMESİ: Kamu Alacakları için Gecikme Zammı Oranında Değişiklik Yapıldı!

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

GENEL

29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazetede, 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Söz konusu Kararname ile 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (“Kanun”) 51. maddesinin 1. fıkrasında ifade edilen gecikme zammı oranı değiştirilmiştir.

Düzenlemenin 05/09/2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla değiştirilen hali uyarınca en son, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenen oran, Kararname ile %2,5 olarak değiştirilmiştir.

GECİKME ZAMMI NEDİR?

Amme (Kamu) alacakları kavramı, 6183 sayılı Kanunun 1. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre;

“Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi feri alacaklar (…) ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacaklardır”

Amme alacaklarından olan verginin zamanında ödenmesi kuraldır. Bu kurala aykırı olarak, vergi borcunun zamanında ifa edilmemesi halinde vergi borcunu zamanında ifa etmeyen borçlu için Kanunda gecikme zammı öngörülmüştür. Bu düzenlemedeki amaç mütemerrit ile vergi borcunu zamanında ifa eden borçlu arasında eşitliği sağlamaktır. Gecikme zammı ödeme yükümlülüğü Kanunun 51 ve 52. Maddelerinde düzenlenmektedir.

Kanunda gecikme faizi ve gecikme zammı kavramları arasında ayrım yapılmıştır. Gecikme faizi, borcun tahakkuk(doğum) süresine ilişkin bir yükümlülük iken gecikme zammı tahsile ait bir yükümlülüğü ifade eder. Gecikme zammında kesinleşmiş, fakat zamanında ifa edilmemiş bir vergi borcu mevcuttur.

KARARNAME İLE GETİRİLEN DÜZENLEME

Kanunun, Kararname ile değiştirilen 51. maddesi uyarınca, kamu alacağının zamanında ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.

YÜRÜRLÜK

Bu Kararname, 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Kararnamenin hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun İdare ve Vergi Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

Sıla ÖZ

Yaz Stajyeri – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal