TEBLİĞ: Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmi Gazetede Yayımlandı!

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Giriş

13 Haziran 2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazetede Konkordato Gider Avansı Tarifesi (“Tarife”) yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Tarife ile, İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan avansın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Harç ve Gider Avansı Kavramı

Hukuk yargılamasında dava açılırken, davacı tarafından harç ve gider avansı olmak üzere iki kalem masraf vezneye yatırılmaktadır. Harç, konularına göre devletin yaptığı hizmetlerden yarar görenlerin, işlerini yaptırmak amacı ile yalnız o işle ilgili olarak alınan az bir para olarak tanımlanabilir. Harçlar, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenmektedir.

Gider avansı ise, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve sair usul hükümleri içeren kanunlarda düzenlenmektedir. Gider avansı, yargılama faaliyeti sırasında mahkeme tarafından yapılacak delillerin temini ve tebligat gibi masrafların karşılanması amacıyla tahsil edilmektedir.

“Konkordato, borçlu ile alacaklıların belirli bir çoğunluğunun yaptığı cebri icra anlaşmasıdır. Konkordato sürecinde, Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan başvurularda, başvurucudan hem başvuru harcı hem de gider avansı alınmaktadır”

Yeni Yayımlanan Tarife

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarife uyarınca konkordato bakımından gider avansı şu şekilde tanımlanmıştır (m. 3):

“Konkordato gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan ücreti, iflas gideri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar”

13 Haziran 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan son değişikliğe göre, konkordato talep eden ilgili tarafından mahkeme veznesine ödenecek olan avanslar aşağıdaki gibidir (m. 4):

  • Konkordato talep edilirken bildirilen alacaklı sayısının 3 katı tutarında tebligat gideri,
  • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı olan 650,00.- TL,
  • Resmi İlan Fiyat Tarifesinde belirlenen Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yapılacak 7 adet ilan bedelinin asgari tutarı,
  • İlgili kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
  • Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin 3 katı tutarı,
  • Mahkemece belirlenecek, ücreti sonradan tamamlanmak üzere konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişi için asgari 1.000,00.-TL üzerinden hesaplanan 5 aylık ücret tutarı,
  • Diğer iş ve işlemler için 350,00.-TL,
  • İflasa tabi olanlar yönünden 17.000,00.-TL iflas gideri.

Tarifeye göre, gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilecektir (m. 5).

Yürürlük

Bu Tarifenin Resmi Gazetede yayımlanması ile, 2 Haziran 2018 tarihli eski tarife yürürlükten kalkacaktır. Bu Tarife 13 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir (m. 9). Bu Tarifedeki gider avansı, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanacaktır.

13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Konkordato Hukuku hakkında detaylı bilgi almak için, ofis-içi müvekkil eğitim sunumumuzu buradan inceleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun İcra ve İflas Hukuku ve Şirketler Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal