Miras hukuku

Miras hukuku kapsamında Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak;

 • Vasiyetname Düzenlenmesi, Açılması ve İptali
 •  Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi
 •  Sağlar Arası ve Ölüme Bağlı Tasarruflardan miras payını ihlal eden

Tasarrufların Tenkis ve İptali,

 • Veraset İlamı Çıkarılması özelinde Mirasçılığın Tespiti ve İptali,
 • Ölünceye Kadar Bakma Akdi düzenlenmesi ve bu akitler karşılığı yapılan

Tasarrufların İptali,

 • Terekenin Açılması ve Tespiti,
 • Terekeye Temsilci Tayini,
 • Terekenin Paylaştırılması,
 • İzale-i Şüyu (Miras Ortaklığının Giderilmesi) Suretiyle Paylaşım Davaları
  gibi alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz