Haber Bülteni | 26/09/2022 – 03/10/2022

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Resmi Gazete Bülteni

27 Eylül Salı

1-) Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

     Bu Yönetmelik, yanılma sınırının tanımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Yanılma sınırına esas amprik değerlerin teknikleri sebebiyle değişmesinin gerektiği hallerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, kadastro teknik komisyonu oluşturulacaktır. Yanılma sınırı dahilindeki yüzölçümü farkları hata olarak değerlendirilemez ve yüzölçümünün doğru olduğu karinesini oluşturmaktır. Yanılma sınırında kalan farklar gerekirse resen de giderilmektedir.

2-) Anayasa Mahkemesinin 28/7/2022 Tarihli ve 2021/11655 Başvuru Numaralı Kararı

      Başvurucu mülke ulaşamamasından kaynaklanan zararın tazmini için idareye başvuruda bulunmuş, Bölge İdare Mahkemesinin 16/12/2020 tarihinde vermiş olduğu ret kararına karşı 09/03/2021 tarihinde mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme bu iddianın kabulüne ve sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İdare Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir.

 

28 Eylül Çarşamba

1-) Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; ileri tasarım yöntemleri ve teknolojileri gerektiren, özellik arz eden binaların tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetleri ile bu hizmeti yerine getireceklerin eğitim koşulları, mesleki yeterlilik ve deneyim konuları ve bunların belgelendirilmesi ve hizmetin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir. Yapı sahibinin tasarım gözetmenlerinden gözetim ve kontrol hizmeti alması ve bu raporları ilgili idareye sunması zorunludur. Bu işlemlerin yürütülmesinde özel binalar teknik komisyonu kurulur. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ekinde yer alan Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esasların 1.3 maddesi kapsamında belge almış olanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ihraz ettikleri uzmanlık alanında listeye kaydedilmektedir.

2-) Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli 8 Tane Siyasi Parti Mali Denetimi Hakkında Kararı Vardır.

 

29 Eylül Perşembe

1-) Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli 8 Tane Siyasi Parti Mali Denetimi Hakkında Kararı Vardır.

 

30 Eylül Cuma

1-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Davacı, dava açarken taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 150 TL toplamını avans olarak ödemektedir. Bu tebliğ ile 2/10/2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır ve bu tarife 1/10/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hakem ücreti, anlaşmazlık konusu değeri  ilk gelen 500.000,00 TL için tek hakemde %5, üç veya daha fazla sayıda hakem için %8, sonra gelen 500.000,00 TL için tek hakemde %4, üç veya daha fazla sayıda hakem için %7, Sonra gelen 1.000.000,00 TL için tek hakemde %3, üç veya daha fazla sayıda hakem için %6, Sonra gelen 3.000.000,00 TL için tek hakemde %2, üç veya daha fazla sayıda hakem için %4, Sonra gelen 5.000.000,00 TL için tek hakemde %1, üç veya daha fazla sayıda hakem için %2, 10.000.000,00 TL’den yukarısı için tek hakemde %0,1, üç veya daha fazla sayıda hakem için %0,2 olarak belirlenmiştir. 2/10/2021 tarihli ve 31616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırılmıştır ve bu tarife 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3-) Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40,00 ilâ 80,00 TL arasında ücret ödenecektir. Bu tarife 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4-) Anayasa Mahkemesinin 20/7/2022 Tarihli 5 Tane Siyasi Parti Mali Denetimi Hakkında Kararı Vardır.

 

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal