Tüketici Hukuku

Günümüz şartlarında tüketicilerin hizmet ve mal sağlayıcı durumunda olan satıcı ve üreticiler karşısında uğradıkları mağduriyetlerin önlenmesi kapsamında tüketici durumunda bulunan müvekkillerimizin bankalarla ve diğer başkaca özel kişi ve şirketlerle olan hukuki ihtilaflarında tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri nezdinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.