Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişikliklere Dair Bilgi Notu

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

yatırım türk vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) bazı maddeleri 06/01/2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeler ile değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin 20.maddesi “Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması, Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Yapılacak İşlemler” başlığını taşımakta olup bu maddeye ilişkin açıklamalar 17/03/2021 tarihli yazımızda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ancak 06/01/2022 tarihi itibariyle, yeni düzenleme uyarınca, bu maddede Yabancıların Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı kazandıkları hallerdeki belirtilen değerlerin yalnız ABD Doları veya bu alt limitlerin karşılığı olan yabancı paralar cinsinden yatırım yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Eski Yönetmelik metninde yer alan “karşılığı olan Türk Lirası” ibareleri kaldırılmıştır.  

Bu halde Yabancıların Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığına hak kazanmaları için döviz cinsinden yatırım yapmaları gerektiği belirlenmiştir. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih (06/01/2022) itibariyle döviz cinsinin karşılığı olan Türk Lirası üzerinden yapılacak yatırımlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıca Yabancıların Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığına hak kazandığı bazı hallere ek şart getirilmiştir. Bu hallerde başvurucu yabancı uyruklu kişiye gerekli yabancı döviz tutarını, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya işlem öncesinde satıp Türk Lirasına çevrilmesini sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. Bunlar:

  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulması
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edilmesi
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırması
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alınması
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alınması durumlarıdır.

Bu aşamayı takiben, döviz satımının yapıldığı banka ilgili döviz tutarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na satışını gerçekleştirecektir. Satım sonucu; En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırma halinde elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası mevduatta, En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı halde Türk Lirası tutarlar Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında, üç yıl süre ile tutulacaktır.

Bu düzenlemeler ile taleplerin daha etkili değerlendirilmesi ile Türk lirasına olan talebin artması hedeflenmektedir.

Düzenlemenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun Aile ve Kişiler Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

 

Stj. Av. Seray ÇİNAR

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

 

 

 

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal