Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku

Ülkemizin sınır komşularıyla olan ticari ilişkilerinin kara ve denizden sürdürüldüğü gümrük kapılarında ithalat ve ihracat işlemlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin, ağırlıklı olarak ithalat işlemlerinin hukuki uyum sürecini tesis etmek üzere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Türkiye’de bulunan 26 adet gümrük kapısı üzerinden gerçekleştirilen uluslararası ticari ilişkilerin sürdürülmesi sırasında gümrük mevzuatından doğan ihtilaflarda, özellikle gümrük idarelerinin ek tahakkuk, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi(müsadere), mahrece iade, el konulan malların imha ve tasfiyesi süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Gümrük mevzuatıyla doğrudan ilgili bulunan ve öncesinde 4926 sayılı kanun ve halihazırda yürürlükte olan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nu ilgilendiren konularda hukuk ve ceza davalarında da taraf avukatlığı hizmeti sağlamaktayız.