DUYURU: VERBİS’e Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

13 Eylül 2019

GENEL

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 3 Eylül 2019 tarihinde alınan ve 5 Eylül 2019 tarihinde Kurumun web sitesi üzerinden yayınlanan 2019/265 sayılı karar ile, veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUK ALANI

Kişisel Verilerin Korunması hukuk alanının temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Bu alanının temelini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) oluşturmaktadır. Kişisel veri, Kanundaki tanımına göre, kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir (m. 3/1-d). Bunun yanında, veri sorumlusu ise, yine Kanundaki tanımı uyarınca, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir (m. 3/1-i).

VERBİS

Kanunun 16. maddesi uyarınca, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e kayıt olması gerekmektedir. Bu kayıt işlemi www.kvkk.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Sicile kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumluları aşağıdaki gibidir;

1. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok VEYA yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

2. Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

3. Yıllık çalışan sayısı 50’den az VE yıllık bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları,

4. Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları.

3 Eylül 2019 tarihinden önceki düzenleme ile, birinci ve ikinci grupta bulunan veri sorumluları için kayıt ve bildirim için son tarih 30 Eylül 2019; üçüncü grup için 31 Mart 2020 ve dördüncü grup için 30 Haziran 2020 olarak kararlaştırılmıştı.

YENİ DÜZENLEME

Kurumca 3 Eylül 2019 tarihinde alınan ve Kurumun web sitesinde 5 Eylül 2019 tarihinde yayınlanan 2019/265 sayılı karar ile, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır.

3 Eylül 2019 tarih ve 2019/265 sayılı “VERBİS’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru”nun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Büromuzca gerçekleştirilen Kişisel Verilerin Korunması Hukuku konulu ofis içi eğitim sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun Bilişim Hukuku, Şirketler Hukuku ve Tüketici Hukuku alanlarındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal