Yargıda Sürelerin Durması, Duruşmaların Ertelenmesi ve Tüketici Hakem Heyetlerinin COVID-19 Sürecindeki Çalışma Esaslarına İlişkin Bilgi Notu

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

evde kal

COVID-19 Süreci ve Yargı Alanında Yapılan Değişiklikler: Kısa Bir Özet

Dünyada ve ülkemizde, hem yarattığı toplum sağlığı krizi nedeniyle toplumsal yaşamı, hem de kayda değer oranda değiştirdiği piyasa koşulları ile ekonomiyi önemli derecede etkileyen Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebiyle yargı iş ve işlemleri ile yargıda sürelere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda ilk aşamada Hakimler ve Savcılar Kurulu (“HSK”) tarafından duruşmalar ertelenmiş, peşinden adli ve idari yargıda yasal süreler durdurulmuş ve peşinden tüketici hakem heyetlerinin toplantıları ve yasal sürelere ilişkin değişiklikler yapılmıştır.

Pandeminin yoğunluğunun halihazırda azalmasına rağmen devam etmesi karşısında, söz konusu düzenlemelerin geçerlilik tarihlerini uzatan yeni düzenlemeler yapılmıştır.

 

Duruşmaların Ertelenmesi

Daha evvel HSK tarafından alınan 30 Mart 2020 tarih ve 2020/51 sayılı karar ile, acil ve belli işler dışında adli ve idari yargıda duruşmalar 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. HSK Genel Kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2020 tarihli karar ile, daha evvel alınan tedbirlerin 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması kararlaştırılmıştır. Duruşmaların ertelenmesine ilişkin HSK Genel Kurul kararına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yargıda Sürelerin Durması

Daha evvel icra ve iflas takiplerinin durdurulmasının akabinde, 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, yargıda sürelerin durmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu husustaki detaylı açıklamalarımıza 26 Mart 2020 tarihli “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilgi Notu” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren 2480 sayılı “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar” ile, yargıda sürelerin durma süresi uzatılmıştır. Söz konusu düzenleme ile, adli ve idari yargıda, yukarıda belirttiğimiz yazımızda detayları verilen süreler, 15 Haziran 2020 tarihine kadar durmuştur.

Söz konusu sürelerin durmasına ilişkin son tarih olan 15 Haziran 2020 tarihinin, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilebileceği belirtildiğinden, ilerleyen süreçte yapılabilecek yeni düzenlemelerin takip edilmesinde, hak kaybına uğramamak amacıyla fayda olduğu görüşündeyiz. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tüketici Hakem Heyetlerine İlişkin Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 10 Nisan 2020 tarih ve 31095 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketici hakem heyetlerinin çalışma esaslarına ve yasal sürelere ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu hususta detaylı açıklamalarımıza, 10 Nisan 2020 tarihli “COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerinin Toplantı ve Sürelerinin Durdurulması” başlıklı yazımız vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

2 Mayıs 2020 tarihli ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile, yukarıda belirttiğimiz yazımızda detaylıca açıklandığı üzere, tüketici hakem heyetlerinin toplantıları, heyetlerin taraflara bilgi ve belge sunmaları için vermiş olduğu süreler, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen süreler, heyet kararlarının ve düzeltme kararlarının taraflara tebliği için öngörülen sürelerin durdurulmasına ilişkin son tarih, 15 Haziran 2020 olarak değiştirilmiştir.

Sürelerin bu tarihten sonra nasıl işlemeye başlayacağına ilişkin bilgiye de yukarıda belirtilen yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Avukatlık büromuzun Aile ve Kişiler Hukuku, Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Tüketici Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal