Türk Parası Kıymetini Koruma Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Bilgi Notu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 19/04/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğin Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8. maddenin…

Continue Reading
Yatırım Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Yapılan Değişikliklere Dair Bilgi Notu

Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) bazı maddeleri 06/01/2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeler ile değiştirilmiştir. Yönetmeliğin 20.maddesi “Türk Vatandaşlığının İstisnai…

Continue Reading