Distance Contracts

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Bilgi Notu

23/08/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 27/11/2014 tarih, 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) kapsamında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu bilgi notumuzda…

Continue Reading