skip to Main Content

Miras hukuku kapsamında Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak;

  • Vasiyetname Düzenlenmesi, Açılması ve İptali
  • Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi
  • Sağlar Arası ve Ölüme Bağlı Tasarruflardan miras payını ihlal eden Tasarrufların Tenkis ve İptali,
  • Veraset İlamı Çıkarılması özelinde Mirasçılığın Tespiti ve İptali,
  • Ölünceye Kadar Bakma Akdi düzenlenmesi ve bu akitler karşılığı yapılan Tasarrufların İptali,
  • Terekenin Açılması ve Tespiti,
  • Terekeye Temsilci Tayini,
  • Terekenin Paylaştırılması,
  • İzale-i Şüyu(Miras Ortaklığının Giderilmesi) Suretiyle Paylaşım Davaları

gibi alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.