skip to Main Content

TEBLİĞ: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/8 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

14 Mart 2019 tarih ve 30714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/8 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü gözetimiyle ithalat işlemleri yapılacak eşyaların listesinde değişiklikler yapılmıştır. İlgili Tebliğe göre 8431.49 G.T.P ile kayıtlı, eşya tanımı “Diğerleri” olan eşyaların kapsamından, 8431.49.20.29.00 GTİP’li ekskavatör paletleri çıkartılmıştır. Söz konusu düzenleme ile birlikte, bu eşyaların ithalatında gözetim belgesinin, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranması söz konusu olmayacak ve dolayısı ile bu eşyalar gözetimsiz bir şekilde ithal edilebilecektir.

Bu Tebliğ, yayım tarihi olan 14 Mart 2019’da yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir. Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.  Bu konuda detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Ofisimizin Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku hakkındaki çalışmaları hakkında internet sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu