30+ Mesleki Tecrübe
1500+ Mutlu Müvekkil
1500+ Derdest Dava

Hakkımızda

Hukuk büromuzun kurulduğu 1991 yılından itibaren ilk aşamada İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Ceza Hukuku üzerinde kapsamlı çalışmalar sürdürülmüş olup, ilerleyen yıllarda ise ofisin mevcut kapasitesi itibariyle de Şirketler Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İnşaat Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Aile Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku ve Ceza Hukuku özelinde hukukun tüm alanlarında aktif danışmanlık ve taraf vekilliği hizmeti verilmektedir.

Bugün itibari ile yüzlerce derdest dava dosyamız, uyuşmazlık çözümü ve kurumsal danışmanlık hizmeti verdiğimiz şirket, kooperatif ve vakıflarımızla birlikte, genç meslektaşlarımızı bünyemize katarak her geçen gün büyüyen ve bu büyüme içinde bireyselliği ve takım çalışmasını aynı anda sürdürebilen büro profilimizle meslek etiği ve müvekkil memnuniyetini ön planda tutmaktayız.

Ticari yaşamın ve ticari ilişkilerin her geçen gün multi-disipliner bir hâl alması neticesinde, profesyonel hukuki danışmanlık hizmetinin kritik bir önemi haiz olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda, statik değil, aktif ve değişime açık bir hukuki anlayış ile avukatlık mesleğini amatör bir ruh, profesyonel bir bakış açısıyla icra etmekteyiz.

Misyon​

Hukukun üstünlüğü perspektifinde müvekkillerin hukuki anlamda uyuşmazlık yaşamasının önüne geçilmesi ve uyuşmazlık çıkması halinde ise adaletin tecelli etmesi hususunda, yargılamanın savunma kolu olmanın bilincinde hareket edilerek, uyuşmazlığın azami dikkat ve özenle çözüme kavuşturulması amacıyla vekâlet ilişkisinin yürütülmesini sağlamaktayız.

Vizyon

Öncelikle ulusal devamında uluslararası düzeyde, geniş bir müvekkil ve iş portföyü ile hukuki uyuşmazlıkların adalete erişim hakkı düzleminde en efektif ve en adil şekilde çözülmesi hedeflenmektedir. Öte yandan, büromuzun ve ekibimizin, yerel ve uluslararası düzeyde, genç meslektaşlarla, meslektaş bilinci ile dayanışma içerisinde olması nihai gayesinin yanı sıra, avukatlık mesleğinin çeşitli uzmanlık alanları içerisinde ifa edilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ofisimiz