skip to Main Content

pcr testi

İş Yerlerinde PCR Testi Zorunluluğu Bilgi Notu

A-) Genel Açıklamalar Ülkemizde Mart 2020 tarihinden bugüne etkisini sürdüren COVID-19 Koronavirüs Pandemisinin varlığı karşısında, sosyal ve ekonomik hayata kontrollü dönüş kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarından kimi zaman tavsiye niteliğinde, kimi zaman ise emredici düzenlemeler…

Devamını Oku
kadın mahkemesi

Uluslararası Savaş Suçları İçin Kadın Japonya Askeri Ceza Mahkemesi

Uluslararası Savaş Suçları için Kadın Japonya Askeri Ceza Mahkemesi Uluslararası Savaş Suçları için Kadın Japonya Askeri Ceza Mahkemesinde mağdur sıfatını alan rahatlatıcı kadınlar ifadesi Japonca ianfu kelimesinden gelmektedir. 2000-2001 yılları arasında görülen mahkeme uluslararası insan…

Devamını Oku
sınır dışı

Sınır Dışı Etme Kararı ve Başvurulabilecek Hukuki Yollar

A) GENEL AÇIKLAMALAR TÜİK’in 2019 tarihli Uluslararası Göç İstatistikleri raporunda yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının 2019 yılında, bir önceki yıla göre %17,2 artarak 677 bin 42 kişi olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde güncelliğini koruyan söz konusu…

Devamını Oku
yatırım vatandaşlık

Türk Vatandaşlığının Yatırım Yoluyla Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI Türk Vatandaşlığı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ("TVK") 5. maddesine göre ‘Türk Vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.’ Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması  Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile…

Devamını Oku

VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi Uzatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“KVKK”) bünyesindeki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 11 Mart 2021 tarihli ve 2021/238 sayılı karar ile, daha evvel birden fazla kez uzatılan Veri Sorumluları Sicili (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü için belirlenen…

Devamını Oku
nakdi ücret desteği

İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği Uzatıldı

COVID-19’un dünyamızda yaratmış olduğu değişimlerin iş yaşamındaki yansımalarını bir nebze de olsa dengeleyebilmek amacıyla 4857 Sayılı İş Kanunu’nda Geçici Madde 10 kapsamında işverenin iş sözleşmesini fesih yasağı ve ücretsiz izin sürelerine dair birtakım yenilikler getirilmiştir.…

Devamını Oku
uzaktan çalışma yönetmeliği

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine İlişkin Esaslı Noktalar

Ülkemizde ve dünyada COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) süreciyle birlikte, sosyal yaşamın yanında iş yaşamında da köklü değişimler yaşanmış ve işçi-işveren ilişkilerinde adeta yeni bir döneme girilmiştir. Bu kapsamda, özünde daha evvel mevzuatta yeri bulunan bazı…

Devamını Oku
hmk

28 Temmuz 2020 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Son HMK Değişiklikleri

Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler (madde 20) Görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin 2 hafta içerisinde kararı veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep edilmesi gerekir.…

Devamını Oku
hobi bahçeleri

Tarım Arazilerini Korumak Amacıyla Hobi Bahçelerine İlişkin Getirilen Yeni Düzenleme

GENEL AÇIKLAMALAR Günümüzde kentleşme, şehir kalabalığı, gürültü, stres vb. faktörler insanların doğaya olan özlemini artırmış ve şehirden uzak sakin alanlar bulmaya yöneltmiştir. İnsanlara hem bir kaçış hem de uğraş olsun diye temelinin İngiltere’ye dayandığı Hobi…

Devamını Oku
döviz yasağı

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler ile İlgili Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı’nın 12 Eylül 2018 tarih ve 85 Sayılı Kararı ile Türk Lirasının (“TL”) kıymetinin değer kaybetmemesi adına üretilen bir çözüm olarak, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a (“Karar”) bir ekleme yapılarak dövizle sözleşme…

Devamını Oku
işyeri kira

İşyeri Kiralarına İlişkin Ertelenen Hükümler Yürürlüğe Girdi

GENEL AÇIKLAMALAR 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK), 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmiş fakat 04/07/2012 tarihli 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 53. maddesi ile TBK’nin 323, 325, 331, 340,…

Devamını Oku
şirket

Kâr Payı Dağıtımı Sınırlamasının Süresi Uzatıldı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) 16 Nisan 2020 tarihli geçici madde 13 eklenmesi ile birlikte, sermaye şirketlerine yönelik olarak, 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar…

Devamını Oku
madencilik

Altın ve Gümüş Madenlerinde Devlet Hakkı Oranları Güncellendi

3213 Sayılı Maden Kanunu’nda (“Kanun”) madenlerin milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usuller düzenlenmektedir. Söz konusu kanunda devlet hakkı, maden istihracı ile sağlanacak gelirden…

Devamını Oku
covid

Fesih Yasağı ve İşverenin Ücretsiz İzne Çıkarma Hakkının Süreleri Uzatıldı

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun  22/04/2020 tarihinde yayınlanan geçici 10uncu madde düzenlemesinde, bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle İş…

Devamını Oku
evde kal

Yargıda Sürelerin Durması, Duruşmaların Ertelenmesi ve Tüketici Hakem Heyetlerinin COVID-19 Sürecindeki Çalışma Esaslarına İlişkin Bilgi Notu

COVID-19 Süreci ve Yargı Alanında Yapılan Değişiklikler: Kısa Bir Özet Dünyada ve ülkemizde, hem yarattığı toplum sağlığı krizi nedeniyle toplumsal yaşamı, hem de kayda değer oranda değiştirdiği piyasa koşulları ile ekonomiyi önemli derecede etkileyen Yeni…

Devamını Oku
iş hukuku

7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Yapılan Değişiklikler

Genel Açıklamalar 17 Nisan 2020 günü Resmi Gazetede yayınlanan ve kabul tarihi 16/04/2020 olan “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ile…

Devamını Oku
gümrük

7242 sayılı Kanun ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yapılan Değişiklikler

Genel Açıklamalar Ülkemizde ve dünyada her geçen gün etkisini artıran COVID-19 salgınının cezaevlerinde yayılımının önlenmesi amacıyla çıkarıldığı ifade edilen, toplumda “infaz yasası” olarak bilinen ve “torba yasa” niteliğinde olan 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin…

Devamını Oku
tüketici hakem heyeti

COVID-19 Tedbirleri Kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerinin Toplantı ve Sürelerinin Durdurulması

Genel Açıklamalar Dünya genelinde ve ülkemizde etkisini her geçen gün artıran Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım önlemler hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda daha evvel yargılama faaliyetlerinin önemli bir bölümü…

Devamını Oku

COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi

Genel Açıklamalar Cumhurbaşkanlığı tarafından tanzim edilen 2020/5 sayılı, 1 Nisan 2020 tarihli ve “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Genelge (“Genelge”), 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge…

Devamını Oku

COVID-19 Bağlamında Mücbir Sebep

2020’nin Ocak ayının başında dünya geneline yayılmaya başlayan virüs sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum ilan edilmiş ve yeni tip virüs Covid-19 olarak adlandırılmıştır. 11 Mart 2020’ye gelindiğinde virüs sebebiyle yaşamını kaybedenlerin sayısındaki…

Devamını Oku

7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Bilgi Notu

GENEL AÇIKLAMALAR Dünya genelinde geniş çapta etki yaratan COVID-19 salgını gerekçesiyle ülkemizde ve dünyada, salgının yarattığı iktisadi ve hukuki etkilerin yumuşatılması amacıyla çeşitli değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda, 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”…

Devamını Oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) Grup Başkanlığı tarafından 20/03/2020 tarih ve 103 sayılı, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” (“Kanun Teklifi”) TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Halihazırda TBMM…

Devamını Oku

Özel Hukukta Hakimin Vicdani Kanaati

Hukuk, dünyanın ortak noktasıdır. Bağlanan sonuçlarındaki ayrıntıları değişmekle birlikte çoğu zaman, çoğu fiilin hukuka aykırı olup olmadığı barizdir. Farklı şekilde tanımlanmış ve kapsamı daraltılmış veya genişletilmiş olsa da, toplumun insan eylemlerine bakışında “suç” refleksi vardır.…

Devamını Oku

Gümrük ve İthalat Vergilerinde Kamu Bankaları Dönemi

3 Mart 2020 tarihinde basına yansıdığı üzere, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren gümrük ve ithalat vergileri yalnızca kamu bankaları vasıtasıyla tahsil edilebilecektir. Bu değişiklikle birlikte, kamu bankalarının, daha evvel vergi tahsilatı bakımından sağlanan tekelci durumu…

Devamını Oku

Seri Muhakeme Usulü: Düzenleme ve Pratik

Genel İlk olarak Türkiye Barolar Birliği (“TBB”) ve Adalet Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” isimli taslak metinde yer alan düzenlemelerin bir bölümünü içeren yasa tasarısı, 17 Ekim 2019…

Devamını Oku

Boşanma Kararı Kesinleşmeden Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Boşanma Davasının Neticesi ve Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Boşanma davası derdestken, eşlerden birinin ölümü halinde, dava neticesinde verilecek karar, ölen eşin mirasçılarının davadaki taraf sıfat(lar)ı ve sağ kalan eşin mirasçılık durumuna ilişkin Medeni Kanun m. 181 (“TMK”) hükmü şu şekildedir: TMK m. 181:…

Devamını Oku

Dijital Hizmet Vergisi

(A) Genel 7 Aralık 2019 Cumartesi tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile…

Devamını Oku

Yargı Reformu Birinci Paketi İle Ceza Muhakemesi Kanununda Yapılan Değişiklikler

30 Ekim 2019 GENEL İlk olarak Türkiye Barolar Birliği (“TBB”) ve Adalet Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde hazırlanan “Yargı Reformu Strateji Belgesi” isimli taslak metinde yer alan düzenlemelerin bir bölümünü içeren yasa tasarısı,…

Devamını Oku

DUYURU: VERBİS’e Kayıt Süresi 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

13 Eylül 2019 GENEL Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 3 Eylül 2019 tarihinde alınan ve 5 Eylül 2019 tarihinde Kurumun web sitesi üzerinden yayınlanan 2019/265 sayılı karar ile, veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”)…

Devamını Oku

Faiz Kavramı ve Türleri

20 Ağustos 2019 Faiz Kavramı ve Türleri Hakkında Genel Bilgilendirme Faiz kavramı, mahrum kalınan bir miktar para nedeniyle yoksun kalma süresiyle orantılı olarak ödenen ivazı ifade eder. Faiz fer’i bir alacak olup, kimi istisnaları bulunmakla…

Devamını Oku

TEBLİĞ: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı!

16 Temmuz 2019 GENEL 13 Temmuz 2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazetede, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile, 29/05/2008 tarihli…

Devamını Oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Nezdinde Yargılama Aşamaları ve Kavramlar

11 Temmuz 2019 GENEL KAVRAMLAR Muhakeme: Yargılama; bir hukuksal uyuşmazlığı çözmek üzere yargı organlarının ve taraflar tarafından yapılan işlemlerin tümü. Taraflar arasındaki özel hukuk alanına özgü düzenlemelerin konusuna giren faaliyetler sonucunda oluşan uyuşmazlığın, taraflardan biri…

Devamını Oku

Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Muhakemesi Kavramları

8 Temmuz 2019 CEZA MUHAKEMESİNİN TANIMI VE AMACI Ceza muhakemesi suç işlendiği şüphesi ile başlar ve bu şüphenin kesin bir hükümle yenilmesine kadar devam eder. Bu süreçte iddia, savunma ve yargılama olmak üzere üç temel…

Devamını Oku

CB KARARNAMESİ: Kamu Alacakları için Gecikme Zammı Oranında Değişiklik Yapıldı!

4 Temmuz 2019 GENEL 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmî Gazetede, 1266 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Söz konusu Kararname ile 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (“Kanun”)…

Devamını Oku

CB KARARNAMESİ: “İmar Barışı” 31 Aralık 2019 Tarihine Kadar Uzatıldı!

1 Temmuz 2019 GENEL 1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Resmi Gazetede 1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Kararnameye göre “İmar Barışı” olarak adlandırılan ve ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara Yapı Kayıt…

Devamını Oku

TEBLİĞ: Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmi Gazetede Yayımlandı!

13 Haziran 2019 Giriş 13 Haziran 2019 tarih ve 30800 sayılı Resmi Gazetede Konkordato Gider Avansı Tarifesi (“Tarife”) yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Tarife ile, İcra ve İflas Kanunu gereğince konkordato talep edilirken mahkeme veznesine yatırılacak olan…

Devamını Oku

Ceza İnfaz Hukuku (Güncel Gelişmelerle)

31 Mayıs 2019 Ceza İnfaz Hukuku: Ana Hatlarıyla Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümler altında bulunan cezaların faile ulaştırılması, Ceza Muhakemesi ile mümkündür. Ceza Muhakemesi Hukuku ise, ceza tehdidinin başlamasından itibaren mahkeme hükmünün kesinleşmesine kadar…

Devamını Oku

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Projeleri

24 Mayıs 2019 Ülkemizde 1980’li yıllar ve sonrasında kamu projeleri, yap-işlet-devret ve özel sermayeyi dahil eden çeşitli benzer sistemlerle faaliyete geçirilmiştir. Bunu takip eden süreçte ise, kamu projelerinde özel sektörün payı her geçen gün artmıştır.…

Devamını Oku

BDDK: Döviz Alımında Valör Uygulaması

21 Mayıs 2019 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), döviz kurlarının Türk Lirası (“TL”) karşısındaki değerinin artış göstermesi ve bu durumun temel tüketim mallarının fiyatlarına olumsuz etkisinin kayda değer ölçekte olması üzerine, bankalara gönderdiği talimatla,…

Devamını Oku

CB KARARNAMESİ: Kambiyo İşlemlerinde Vergi Değişikliği

15 Mayıs 2019 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin…

Devamını Oku

Tereke, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Sağlararası Tasarruflarda Tenkis

10 Mayıs 2019 Miras Hukuku alanında Uçar Hukuk & Danışmanlık olarak kapsamlı çalışmalar yapmakta ve bilgilerin güncel tutulması amacıyla sunumlar ve bilgi paylaşımları gerçekleştirmekteyiz. Özel hukukun temel alanlarından olan Medeni Hukukun alt dallarından olan Miras…

Devamını Oku

Maden Hukuku (28 Şubat 2019 Değişiklikleriyle)

26 Nisan 2019 Madencilik faaliyetinin yasal esaslarını düzenleyen Maden Hukuku, kamu ve özel hukuk arasında multi-disipliner bir karakteristiğe sahip bir alan olup, ülkemizde yoğun bir şekilde yürütülen ve milli gelirin önemli bir parçasını oluşturan madencilik…

Devamını Oku

Anonim ve Limited Şirketlerde Hukuki Sorumluluk

17 Nisan 2019 Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, faaliyet alanlarımızdan biri olan Şirketler Hukuku alanında şirketlere, davalarda taraf vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda anonim ve limited şirket yönetici, müdür ve ortaklarının…

Devamını Oku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

12 Nisan 2019 Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, değişen ve gelişmekte olan alanlara ilişkin, mevcut bilgileri yenilemek ve güncel hale getirmek için araştırmalar ve çalışmalar yapmaktayız. Hukukun hemen her alanında yer alan kişisel veriler…

Devamını Oku

BITCOIN: Hukuki Niteliği ve Sanal Paraların Türkiye’deki Yasal Durumu

Giriş 2017 senesinde Amerikan Doları karşısında ulaştığı, “astronomik” olarak nitelendirilebilecek değerle medyatik hale gelen ve dünya kamuoyunda kendinden söz ettiren Bitcoin (BTC), Finans Teknolojisi (“Fintech”), bilgi teknolojisi (Information Technology “IT”) bankacılık hukuku ve sermaye piyasası…

Devamını Oku

CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİ: Tapu Harcı ve KDV İndirim Süreleri Uzatıldı

21 Mart 2019 tarih ve 30721 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, konut ve işyerlerinde tapu devirlerinde alınan harçta yapılan indirimi konu alan 30/04/2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki…

Devamını Oku

Güncel Değişikliklerle Hukuk Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk

20 Mart 2019 Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, yargılama hukukumuza yeni kazandırılmış olan ticari davalar ve iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk konusundaki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre, yabancılık unsuru…

Devamını Oku

TEBLİĞ: İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/8 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

14 Mart 2019 tarih ve 30714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2015/8 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü gözetimiyle ithalat işlemleri yapılacak eşyaların listesinde değişiklikler…

Devamını Oku

EMSAL KARAR: Anayasa Mahkemesi’nin Uluslararası Ticaretle İlgili 21/02/2019 Tarihli Kararının İncelenmesi

Anayasa Mahkemesi'nin Uluslararası Ticaretle İlgili 21/02/2019 Tarihli Kararının İncelenmesi 13 Mart 2019 tarihli ve 30713 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 21/02/2019 tarihli ve 2015/8867 başvuru numaralı kararı, uluslararası ticaret ve yargılama sırasında el koyma…

Devamını Oku

Bireysel İş Hukuku

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak hukukun temel alanlarında genel bilgilendirmeler ve eğitimler ile mesleki bilgilerin güncel tutulmasını sağlamaktayız. Hukukun temel bir alanı olan İş Hukuku, Bireysel ve Kolektif İş Hukuku olmak üzere iki ana…

Devamını Oku

Konkordato – Finansal Yeniden Yapılandırma

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak avukatlık mesleğinin dinamik yapısına uygun olarak, güncel hukuki gelişmeleri günü gününe takip etmekteyiz. İcra ve İflas Kanununun 285 ve devamı maddelerinde düzenlenen Konkordato müessesesi, İcra ve İflas Hukukundan önceden…

Devamını Oku

Hukuk ve Ceza Yargılamasında İstinaf Kanun Yolu

Uçar Hukuk & Danışmanlık olarak meslek içi eğitim ve güncel konuların detaylı çalışılarak meslektaşlara aktarılması konularına azami dikkati ve özeni göstermekteyiz. Hem hukuk hem de ceza yargısına yeni dahil olmuş olan İstinaf Kanun Yolu, kanun…

Devamını Oku