skip to Main Content

Ahmet UÇAR
Avukat

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 senesinde mezun olan Av. Ahmet UÇAR, Ankara Barosu’na bağlı olarak stajını tamamlamasının ardından Uçar Hukuk Bürosu’nu kurmuş ve serbest avukatlığa başlamıştır. 1991 ile 2010 seneleri arasında Ankara Barosu’nda mesleki çalışmalara katıldığı gibi, baro dışında faaliyet gösteren hukuk derneklerinde de faaliyetlerde bulunmuştur. Meslek yaşamının başında daha yoğun olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Ceza Hukuku alanında avukatlık ve bilirkişilik yapmış olup, halihazırda yoğun olarak Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Gümrük Mevzuatı ve İdare-Vergi Hukuku özelinde hukukun birçok alanında çalışmalar yürütmektedir.

adar uçar

Adar UÇAR
Avukat

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Yüksek Şeref Derecesi (Magna Cum Laude) ile bitiren Av. Adar UÇAR, lise öğrenimini International Baccalaureate müfredatı kapsamında burslu tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü’nde sırasıyla Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku ve Blockchain üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Öğrencilik döneminde GazeteBilkent’te köşe yazarlığı yapmış ve Sine Qua Non hukuk dergisinde Rekabet Kurumu’nun Booking.com Kararı üzerinde bir makale yazmış ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz ile istinaf sistemi hakkında bir röportaj gerçekleştirmiştir. Son olarak Türkiye’de Blockchain ve Kripto Paralar üzerine bir makale kaleme almıştır.

merve demir

R. Merve DEMİR
Stajyer Avukat
Stj. Av. R. Merve DEMİR, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Eylül 2020’de mezun olmuştur. Aralık 2020’de Ankara Barosu’nda avukatlık stajına başlamasının ardından, Şubat 2021’de Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku Yüksek Lisansı eğitimine başlamıştır. Kadına Şiddet ve Cinsel İstismar konuları başta olmak üzere birçok etkinliğe katılmıştır. Yeditepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık eğitimi sırasında ‘Microexpressions’ alanına yönelmiş, halen bu eğitimlerine devam etmektedir. 3 yıldır amatör olarak keman çalmaktadır.

ipek koç

İpek KOÇ
Stajyer Avukat

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan İpek KOÇ, akademik hayatı boyunca birçok akademik ve sosyal faaliyette bulunmuştur. Hukuk disiplininin yanı sıra sosyoloji, felsefe ve psikoloji disiplinleri ve sanata da ilgi duymakta ve bakış açısını bu alanları harmanlayarak geliştirmektedir. Feminist çalışmalara da ilgi duymaktadır. Bu ilgisi sebebiyle “Kadının Adı Yok Adlı Romanda Yapısal Adaletsizlik Kavramının Tartışılması” adlı makalesini “7th Conference on Gender Studies: Gender, Space, Place & Culture” konferansında, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İngilizce olarak sunum yapmış ve özet kitapçığında makalesi yer almaktadır. ELSA (European Law Students’ Association) kulübüne üyedir. Üniversitede tarih projesi olarak ilk kez Bilgi Yayınevi tarihçesini hazırlamıştır. Sinema sanatı ile ilgilenmekte, üniversite bünyesinde bulunan sinema kulübünde Yönetim Kurulunda bulunmuştur. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca bilmektedir.

rahmi furkan öztürk

Rahmi Furkan ÖZTÜRK
Stajyer Avukat

Stj. Av. Rahmi Furkan ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Temmuz 2021’de yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans öğrenimi sürecinde, İnsan Hakları Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku ile ilgili çalışmalar başta olmak üzere birçok faaliyete katılmış, dört yıl boyunca aldığı Hukuk Etiği, Kadına Yönelik Şiddet ve İnsan Hakları Klinikleri eğitimleri sonucunda Hukuk Klinikleri sertifikasını almış ve günümüzde ayrımcılığa dayalı hak ihlalleri üzerine bir makale kaleme almıştır. Temmuz 2021’de avukatlık stajına başlamıştır. Amatör olarak bağlama çalmakta ve vücut geliştirme ile ilgilenmektedir.