Bankacılık ve Finans Hukuku

Sürekli olarak değişen bankacılık mevzuatını takip ederek kredi, leasing, ipotek sözleşmeleri ve bankalarla yapılacak bütün işlemler ve müzakerelerde müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu bağlamda mal ve proje finansmanı, varlık finansmanı, şirket finansmanı, finansal yeniden yapılandırma ve kiralama sözleşmeleri alanlarında çalışmalar yürütmekteyiz.