Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği Değişiklik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Bilgi Notu

21/09/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci…

Continue Reading
Distance Contracts

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Bilgi Notu

23/08/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 27/11/2014 tarih, 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) kapsamında çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu bilgi notumuzda…

Continue Reading
Türk Parası Kıymetini Koruma Değişiklik

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Sayılı Tebliğ’e İlişkin Bilgi Notu

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 19/04/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğin Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler başlıklı 8. maddenin…

Continue Reading