Ceza Hukuku

Ceza hukuku, disiplinlerarası bir niteliğe sahiptir. Büromuzun diğer faaliyet alanlarından olan bankacılık ve finans hukuku, gayrimenkul hukuku, kooperatifler hukuku, şirketler hukuku ve hukukun hemen her alanında hukuk süjelerinin cezai sorumluluğundan söz etmek mümkündür. Hukuken diğer alanlarda gerçekleşen bir fiilin hem hukuki hem de cezai sonuçlara sebebiyet vermesi her zaman için ihtimal dahilindedir.

Ceza Kanunu’nda ve diğer özel kanunlarda yer alan cezaların hukuk yaptırımlarından en temel farkı, hürriyeti bağlayıcı sonuçlar doğurabilmesidir. Cezai yargılama süreci soruşturma, kovuşturma, kanun yolları ve infaz aşamalarından meydana gelmektedir. Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, adil yargılamanın tesisi amacı ile müvekkillerimizin cezai yaptırım tehdidi altında bulunma anından başlayarak, soruşturma, kovuşturma, kanun yolları ve infaz süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.