Gayrimenkul Hukuku

Başta Medeni Kanun olmak üzere diğer özel kanunlarda gayrimenkullere ilişkin;

 • Tapu Tespit ve İptali,
 • Müdahalenin Meni,
 • Muvazaalı Devirlerin İptali,
 • Kadastro Tespitleri ve Bu Tespitlerin İptali,
 • Kamulaştırma Kanunu’ndan Doğan Kamulaştırma, Kamulaştırmasız Hukuki ve Fiili El Atmaların Önlenmesi ve Bedellerinin Tahsili,
 • Gayrimenkullerin Cins Tespitleri ile İfraz İşlemlerinin Yapılması
 • Kazandırıcı Zamanaşımı İle Mülkiyet İktisabı,
 • İzale-i Şüyu(Ortaklığın Giderilmesi)
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

gibi alanlardan doğan hukuki uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak Borçlar Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle birlikte;

 • Gayrimenkullerin Kiralanması,
 • Tahliyesi,
 • Sözleşmeye Dayalı Olmayan Müdahalelerin Önlenmesi,
 • Ecrimisile İlişkin İhtilafların Çözümü

gibi konularda da hukuki danışmanlık ve taraf avukatlığı hizmeti vermekteyiz.