skip to Main Content

Gümrük ve İthalat Vergilerinde Kamu Bankaları Dönemi

3 Mart 2020 tarihinde basına yansıdığı üzere, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren gümrük ve ithalat vergileri yalnızca kamu bankaları vasıtasıyla tahsil edilebilecektir. Bu değişiklikle birlikte, kamu bankalarının, daha evvel vergi tahsilatı bakımından sağlanan tekelci durumu güçlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15 Ocak 2019 tarihli Duyurusunda belirtildiği gibi, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların, vergi daireleri vezneleri haricinde, yalnızca kamu bankaları ile PTT tarafından tahsil edilebileceği kararlaştırılmıştır.

Bu uygulamanın genişletilmesi mahiyetinde, Ticaret Bakanlığı’nın bankalara göndermiş olduğu yazı uyarınca, 21 Mart 2020 tarihinden itibaren ithalatta alınması gereken vergi (ör. Gümrük Vergisi, KDV), fon, harç ve benzeri yükümlülükler de yalnızca kamu bankalarına ödenebilecektir.

Bu gelişmeye ek olarak, kamu bankalarının bu kaynağı elinde tutma süresi 3 günden 1 güne düşürülecek ve bu tutarlar banka hesabında 1 gün kalıp Hazine’nin hesabına aktarılacaktır.

Bu sayede hem kamu bankaları olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na gelir sağlanacak, hem de Hazine’nin borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanacaktır.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Avukatlık büromuzun Bankacılık ve Finans Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku ile İdare ve Vergi Hukuku alanlarındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi web sitemizden alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu