skip to Main Content

CB KARARNAMESİ: Kambiyo İşlemlerinde Vergi Değişikliği

15 Mayıs 2019

15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 98/1591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın birinci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde değişiklik yapılmıştır.

İşbu değişikliğe göre, kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 vergi alınacak ve bazı kambiyo işlemlerinden alınan Banka Sigorta Muamele Vergisi (“BSMV”) kaldırılırken, diğer işlemlerde BSMV yüzde 0,1 olarak uygulanacaktır.

Bankalar ile yetkili kuruluşların birbirleri ile yaptıkları ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında BSMV sıfır olacak ve bunun haricindeki kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden yüzde 0,1 oranında BSMV alınacaktır.

Bu değişikliklerle birlikte, döviz kurlarında gözlemlenen artışın dengelenmesi amacıyla, döviz talebini azaltma ve alımını caydırma ve bütçe için ek gelir kaynağı sağlama hedefleri gözetilmiştir.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecektir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.  Bu konuda detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Ofisimizin Bankacılık ve Finans Hukuku ve İdare ve Vergi Hukuku hakkındaki çalışmaları hakkında web sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu