Sözleşmeler Hukuku

Büromuzun kuruluşundan bugüne kadar İnşaat Hukuku başta olmak üzere, İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Miras Hukuku alanlarında sözleşmelerin hazırlanması, takibi ve sona ermesi aşamalarında gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermeye devam etmekteyiz. Yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin birleşme ve devralma işlemleri ve ortak teşebbüslere dair sözleşmelerin hazırlanması, takibi ve tasfiyesi konusunda da uzun yıllardır faaliyetlerimiz devam etmektedir.