TCK ve CMK’de Yapılan 27/05/2022 Tarihli Değişiklikler

Yazar

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

tck cmk değişiklik

27/05/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yapılan değişikliklerin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun (“TCK”) çeşitli hükümlerinde değişiklik yapılması cihetine gidilmiştir.

TCK’de Yapılan Değişiklikler

 • TCK’nin Takdiri İndirim Nedenleri Başlıklı 62. maddesinin 2. fıkrasına yapılan ekleme ile: Takdiri indirim nedeni olarak, failin yargılama sürecindeki davranışları kıstası değiştirilerek “pişmanlığını gösteren davranışları” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca fıkraya “Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şeklî tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz.” eklemesi yapılmış olup takdiri indirim nedenlerinin kararda gösterileceği hükmü “gerekçeleriyle gösterilir” şeklinde değiştirilmiştir.
 • TCK’nin Nitelikli Haller Başlıklı 82. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen nitelikli hallerden f bendi Gebe olduğu bilinen kadına karşı şeklinde düzenlenmişken “Kadına karşı” şeklinde değiştirilmiştir.
 • TCK’nin Kasten Yaralama Başlıklı 86. maddesinin 2. fıkrasına “Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.” eklemesi yapılmıştır.
 • TCK’nin İşkence Başlıklı 94. maddesinin 1. fıkrasına “Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı beş yıldan az olamaz.” eklemesi yapılmıştır.
 • TCK’nin Eziyet Başlıklı 96. maddesinin 1. fıkrasına “Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı iki yıl altı aydan az olamaz.” eklemesi yapılmıştır.
 • TCK’nin Tehdit Başlıklı 106. maddesinin 1. fıkrasına “Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz.” eklemesi yapılmıştır.
 • TCK’nin Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Başlıklı 113. maddesine 2. fıkra eklenmiş olup bu düzenleme “Suçun konusunun sağlık hizmeti olması hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılır.” şeklindedir.
 • Ayrıca bu düzenlemeye ek 123/A maddesi oluşturulmuş olup ek maddede “Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun; a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, hâlinde faile bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu maddede düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

CMK’de Yapılan Değişiklikler

27/05/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yapılan değişikliklerin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun (“CMK”) çeşitli hükümlerinde değişiklik yapılması cihetine gidilmiştir.

 • CMK’nin Tutuklama Nedenleri Başlıklı 100. maddesinin 3. fıkrasında işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeni var sayılabilen hallerden a-4 bendi Silahla işlenmiş kasten yaralama şeklindeyken “Kasten yaralama” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca bu fıkraya i bendiyle “Kadına karşı işlenen kasten yaralama suçu” ve j bendiyle “Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu.” eklenmiştir.
 • CMK’nin Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları Başlıklı 234.maddesinin 1. fıkrasının a-3 bendinde ve Katılanın Hakları Başlıklı 239.maddenin 1. fıkrasında düzenlenen zorunlu müdafilik hallerine “çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında” eklemesi yapılmıştır.
 • CMK’nin Uzlaştırma Başlıklı 253.maddesinin 3. fıkrasında uzlaştırma yoluna gidilemeyecek hallere “Israrlı takip suçları” eklemesi yapılmıştır.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun Ceza Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

Stj. Av. Seray ÇİNAR

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu

Yasal Uyarı

“İşbu yazı Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup, içerisinde yer alan bilgi ve görsel materyaller tarafımızdan önceden alınmış
yazılı bir izin olmaksızın kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz, üçüncü bir kişiye iletilemez ve tercümeye konu edilemez. İşbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş
niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı avukatlık büromuz sorumluluk almamaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Yayınlar

Nafaka Türleri
Avrupa Süper Ligi Kararı
Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Sosyal