16 Temmuz 2019

GENEL

13 Temmuz 2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazetede, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile, 29/05/2008 tarihli ve 26890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’in 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar (“Karar”) ile, özetlemek gerekirse, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesi, düzenlenmesi ve sınırlayıcı esaslar konulması amaçlanmıştır. Bu karar kapsamında ithalat-ihracat, döviz ve dövizi temsil eden belgeler, kambiyo işlemleri, kıymetli maden, taş ve eşyalara ilişkin işlemlerin düzenlenmesi yer almaktadır.

KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2008-32/35)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35) (“Esas Tebliğ”) ile Karar gereğince tespiti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bırakılan konular bu Esas Tebliğ ile düzenlenmiştir. Esas Tebliğ ile de Türk parasının kıymetinin korunması amacıyla, döviz mevcutları, yurtdışına sermaye ihracı ve krediler gibi hususlar düzenlenmektedir. Esas Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

TEBLİĞ İLE GETİRİLEN DÜZENLEME

Tebliğ ile getirilen düzenleme ile, altın, gümüş ve platin kredisi açılması hususunda değişiklik yapılmıştır. İlgili değişikliğe göre, bankaların depo hesapları karşılığı altın, gümüş, platin ile satın aldıkları altın, gümüş veya platinin teslimi veya karşılığının Türkiye’de yerleşik müşteriye Türk Lirası, yurtdışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz olarak ödenmesi hususunda, Türkiye’de veya yurtdışında yerleşik kişilere tutarı en az 5 milyon Amerikan Doları ve ortalama vadesi 1 yılın üzerinde olmak üzere altın, gümüş ve platin kredisi kullandırabilme imkânı sona erdirilmiştir.

YÜRÜRLÜK

Bu Tebliğ, yayım tarihi olan 13 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Tebliğin hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülür.

13 Temmuz 2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun Bankacılık ve Finans Hukuku, Uluslararası Ticaret ve Gümrük Hukuku ve Şirketler Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu