İnşaat ve Altyapı Hukuku

Gerçek ve tüzel kişi sıfatını haiz müvekkillerin kamu kurumları ve özel hukuk şahısları ile yaptıkları inşaat ve hizmet sözleşmelerinin hukuki denetimi ile doğan ihtilafların çözümü konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İnşaat ve Altyapı Hukuku alanında başta kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin müzakere edilmesi, hazırlanması ve takibi olmakla birlikte kamu idareleri ile ihale suretiyle yapılan mal, hizmet ve inşaat sözleşmelerinin başlangıcından, ifası tamamlanıncaya kadar olan süreçlerinin tamamını kapsayan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.