Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği Değişiklik

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliğe Dair Bilgi Notu

21/09/2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin beşinci…

Continue Reading