skip to Main Content

Maden Hukuku (28 Şubat 2019 Değişiklikleriyle)

26 Nisan 2019

Madencilik faaliyetinin yasal esaslarını düzenleyen Maden Hukuku, kamu ve özel hukuk arasında multi-disipliner bir karakteristiğe sahip bir alan olup, ülkemizde yoğun bir şekilde yürütülen ve milli gelirin önemli bir parçasını oluşturan madencilik faaliyetlerinin idare, ticaret, borçlar ve çevre hukukuna uygun olarak yürütülmesinin kriterlerini içeren bir hukuk alanıdır. Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize Maden Hukuku alanında, maden arama, işletme, üzerinde hak sahibi olma ve faaliyetleri sonlandırma aşamalarının tamamında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile madencilik, petrol, elektrik, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji alanlarında kayda değer değişiklikler yapılmıştır. Büromuzda rutin olarak gerçekleştirilen ofis-içi ve avukat-müvekkil eğitimleri kapsamında, Maden Hukuku ve Güncel Değişiklikler üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Büromuz avukatlarından Av. Fadime UÇAR’ın katkılarıyla, Stj. Av. Adar UÇAR tarafından hazırlanan ve sunulan, Maden Hukuku alanını ana hatlarıyla ortaya koyan ve 28/02/2019 tarih ve 30700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklikleri detaylı ve karşılaştırmalı bir şekilde ele alan ofis içi eğitim sunumuna, aşağıda yer alan linkten indirebileceğiniz dosya vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

 

Sunum materyaline ve Maden Hukuku hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki belge vasıtası ile ulaşabilirsiniz:

Maden Hukuku (Güncel Değişikliklerle)

 

Detaylı bilgi almak için bize buradan ulaşabilirsiniz. Büromuzun İdare ve Vergi Hukuku, İnşaat ve Altyapı Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanındaki çalışmaları hakkında detaylı bilgiyi internet sayfamızdan alabilirsiniz.

 

Uçar Hukuk & Danışmanlık Bürosu