Nafaka Türleri Hakkında Bilgi Notu

Nafaka Türleri

Nafaka, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş olup, boşanma davası devam ederken veya boşanma davası sonucunda, eşin daha zor durumda olan diğer eşe veya çocuğuna veya kanunda sayılan aile bireylerine mahkeme kararıyla ödemekle mükellef tutulduğu ve genellikle irat şeklinde ödenmesine hükmedilen, maddi destek sağlayan aylıktır. Nafaka borcu aile hukukundan doğan kişiye sıkı sıkıya bağlı borçtur. Dolayısıyla şahsın […]

FIFA ve UEFA Kuralları v. AB Hukuku: Avrupa Süper Ligi Kararı Bağlamında İnceleme

Günümüzde epey yankı uyandıran Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) ’nın Avrupa Süper Ligi (The Super League) ile ilgili kararı aslında sadece günümüzde değil yıllar boyu süregelen bir mücadelenin hikayesidir. Bu mücadele 1988’e kadar uzanmış olmakla birlikte UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’ni genişletme planını açıklamasıyla birlikte bu girişim başarılı şekilde sonuçlanamamıştır. Başarısız birkaç girişimin ardından 21 Aralık 2023 […]

Kira Hukukunda Tahliye (Boşaltma) Taahhüdü

Tahliye Taahhütnamesi Görsel

Tahliye taahhütnamesinin hukuki niteliğini kavrayabilmek için öncelikle kanunda hangi kapsamda ve sınırlarda yer aldığına değinmek gerekmektedir. Borçlar Kanunumuzda (“TBK”) konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi iki ana başlıkta düzenlenmiştir. Bunlar; bildirim yoluyla sona erme ve dava yoluyla sona ermedir. Bildirim yoluyla sona erme, TBK’nin 347 ve devamındaki maddelerinde düzenlenmiştir. Dava yoluyla sona erme […]

SEC’in Binance Soruşturması Hakkında Bilgi Notu

Giriş Bu bilgi notunda Binance ve SEC tanıtılacak, SEC’in Binance aleyhine başlattığı soruşturma hakkında bilgi verilecektir.   Binance Binance, çeşitli kripto para birimleri ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Binance, FTX’den başka yaklaşık 140 milyon kullanıcısı ile dünyanın en büyük kripto para ticaret platformlarından biridir. [1]Eylül 2017’de Çin merkezli bir borsa olarak […]

“Emeklilikte Yaşa Takılanlar” Düzenlemesi Hakkında Bilgi Notu

03/03/2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan ve “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenerek Emeklilikte yaşa takılanların emekli olması adına yeni düzenlemeye gidilmiştir. Bu bilgi notunda EYT hakkındaki değişiklikler incelenecektir. […]

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Eser ve Eser Sahipliği

Fikri haklar; fikri mülkiyet başlığı altında yer alan, kişinin fikir ve sanat faaliyetleri sonucu yarattığı ürünler üzerindeki eser sahibine tanınmış mali ve manevi haklardır. ESER KAVRAMI Eser, bir fikrin topluma iletilmesi için kullanılan bir araçtır. Eserin her bir parçası koruma altındadır. Hatta tamamen bitmiş olmasa bile, belli bir aşama kat ettiğine kanaat getirilirse bu fikri […]

Yapay Zekanın Hukuki Statüsü ve Sorumluluğu Işığında Metinden Görsele ve Görselden Görsele Yapay Zekaların Potansiyel Telif Hakkı İhlalleri

yapay zeka telif hakkı ihlali

* Bu makalenin İngilizce versiyonu, Türkçe aslından yapay zeka kullanılarak çevrilmiştir. Dünyada bilim ve teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza yeni kavramlar ve sorunlar girmektedir. Bu yazımızda yapay zekanın telif hakları ihlalleri incelenecektir. Konunun anlaşılması açısından öncelikle bazı kavramları açıklayacağız. Bu kavramlardan ilki yapay zekadır, yapay zekâ; ‘’…çeşitli insan aklı davranışlarından olan algılama, ezberleme, duygu, muhakeme, ispat, […]

Haber Bülteni | Kasım 2022

Haber Bülteni

1 Kasım Salı 1-) Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 2022/2333 E. ve 2022/2538 K. sayılı kararı yayınlandı. Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay ilgili hukuk dairesince incelenmiştir. İnceleme neticesinde bazı çelişkiler ve isabetsizliklerin olması sebebiyle kanun yararına […]

Haber Bülteni | Ekim 2022

Haber Bülteni

4 Ekim Salı 1-) 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi tebliğ olundu. Tarifenin ekinde yer alan, kalem kalem belirtilen ücret tarifesi geçen seneki tarifeye ait ücretlerin 2 katına çıkarılması suretiyle oluşturulmuştur. 2-) Anayasa Mahkemesinin 8/9/2022 tarihli ve E: 2021/118, K: 2022/98 sayılı kararı yayınlandı. İtiraz yoluna başvuran Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi, Ceza Mahkemesi Kanunu’nun […]

Rekabet Kurulu’nun 20/10/2022 tarihli 22-48/706-299 sayılı Meta Platformlarına İlişkin Kararı

Rekabet Kurulu Meta Ceza

26/10/2022 tarihinde yayınlanan 20/10/2022 tarihli ve 22-48/706-299 sayılı Meta Platformlarına ilişkin olarak toplanılan verilerin birleştirilmesi suretiyle rekabetin bozulduğu gerekçesiyle verilen idari para cezasına dair karar ve kararın alınış süreci hakkında tarafımızca okuyucuları bilgilendirmek amacıyla işbu bilgi notu hazırlanmıştır. Üzerinde duracağımız kararın alınmasından evvel, Rekabet Kurulu’nun 11/01/2021 tarihli kararında Facebook’un Türkiye’de WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 08/02/2021 tarihinden […]